All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 1 - Uppstart av nytt spabad eller byte av vatten – hur gör jag?

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 1- Uppstart av nytt spabad eller byte av vatten – hur gör jag? 

   

   

  Du har köpt ett nytt spabad – gratulerar!

  Denna artikel är för dig, som gärna vill göra rätt, men som inte riktigt vet hur du ska börja.

  Gör rätt från början:
  Vattnet som du fyller i spabadet ska vara av dricksvattenkvalitet. Du ska alltså använda vanligt vatten från vattenkranen, och sedan ska du se till att vattnet är i balans. Balanserat vatten kännetecknas av sin vackra och klara yta, och kräver ett minimum av underhåll.

  OBS! För att hålla vattnet rent hela tiden, måste du också bestämma dig för vilket desinfektionsmedel du vill använda. Se Handledning - Val av desinfektionssystem

  Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen (luftskruvarna på överkanten av spabadet) ska vara stängda.

  Så här gör du:

  1. Fyll spabadet till angiven vattennivå (anges i den bruksanvisning som medföljde spabadet).
  2. Starta cirkulationspumpen (massagepumpen) och stäng av luftinblåsningen (med luftskruvarna på spabadets överkant).
  3. Chocka vattnet för att avlägsna eventuella legionellabakterier genom att tillsätta 3st  SpaCare Sunwac12-tabletter (gäller spabad med 1.000 – 1.500 liter vatten). Alternativt kan du även använda SpaCare Minichlor (15 ml per 1.000 liter vatten).
  4. Tillsätt 50 ml SpaCare No Scale (gäller för spabad med 1.000 – 1.500 liter vatten).
  5. Tillsätt 10 ml SpaCare Bright & Clear (gäller för spabad med 1.000 – 1.500 liter vatten).
  6. Mät alkaliteten med teststickor eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten ska ligga mellan 80–120 mg/l.
  7. Det är viktigt att du justerar alkaliniteten korrekt från början. Höj alkaliteten med SpaCare Alka Up (om den är för låg) eller sänk den med SpaCare Alka Down (om den är för hög). Använd gärna spabadsräknaren, så får du veta precis hur mycket du ska tillsätta. När du har justerat alkaliniteten, bör du vänta 3–4 timmar innan du fortsätter med punkt 8. På det sättet får du bästa möjliga resultat. Ska du använda SpaCare Alka Down är det viktigt att pumpen är avstängd – se video för mer information.
  8. Mät pH-värdet och justera till mellan 7,0–7,4. Är pH-värdet för högt ska du tillsätta SpaCare pH-Down, och är pH-värdet för lågt tillsätter du SpaCare pH-Up. Använd gärna spabadsräknaren, så får du veta precis hur mycket du ska tillsätta.

   Ditt vatten är nu i balans! Nu kan du stänga av pumpen och njuta av åsynen av vackert, klart vatten – mycket nöje!