All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Certifierad E-Handel

  PoolCare är av Nordisk e-Handels Certifiering en godkänd och certifierad e-Handel.

  Krav

  För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas.
  Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

  Företaget;
  Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
  Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs. Får ej vara på ekonomiskt obestånd. Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

  Siten;
  Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
  Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

  Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/siten;
  Ej uppfyller samtliga krav ovan.
  Ej fullföljer kundlöften.
  Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
  Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
  Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
  Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
  Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
  Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
  Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
  Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss. Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)

  Om du vill kontrollera om en butik är certifierad, använd länken:
   Testa om en butik är e-handels certifierad