All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 7 - Vita flagor i vattnet eller mjölkvitt vatten – varför?

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 7 - Vita flagor i vattnet eller mjölkvitt vatten – varför?

  Det är helt naturligt att vatten innehåller kalk.

  Kalk i vattnet kan dock medföra vita flagor, om pH-värdet i vattnet blir för högt (över 7,6)

  När pH-värdet i vattnet är neutralt, är vattnet vackert och klart, men du kan också upptäcka att vattnet är fyllt med med vita flagor.

  Har skadan redan skett, och det finns kalkutfällningar i vattnet, är det inte farligt – och de kan försvinna av sig själva vid kontinuerlig filtrering.

  Sitter kalken på sidorna av karet och i rörledningar och dysor, kan du använda SpaCare Descaler för att rengöra dessa delarna av ditt spabad. Observera dock att du måste använda cirka 12,5 kg per 1.000 liter vatten.

  OBS! Använder du SpaCare Descaler får det inte finnas klor i vattnet. Om de två produkterna blandas kan det utvecklas livsfarlig klorgas.

  Om de vita flagorna inte är kalk, kan man ha använt olämpliga skötselmedel/kemikalier som innehåller för många olösliga ämnen. Du bör byta filterpatron om de vita partiklarna verkar vara cellulosa och kan komma från filterpatronen.

  Se vår video om underhåll av ditt spabad.

  Undvika vita flagor eller mjölkvitt vatten:

  1. Se till att alkaliniteten har justerats till 80–120 mg/l, så pH-värdet är stabilt (se Handledning 3).
  2. Kontrollera pH-värdet regelbundet och gärna 2-3 gånger i veckan och justera till 7,0–7,4. Mät pH-värdet med digitala SmartTest eller tablettestare – aldrig med stickor!
  3. Tillsätt SpaCare No Scale för att binda kalken på bästa sätt i vattnet.