All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 5 - Filterunderhåll i spa

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 5 - Filterunderhåll i spa

   

  Filterunderhåll i spa är viktigt. Filtret i spabadet medverkar till att vattnet förblir klart. Det innebär kort sagt att ju mer filterpumpen är igång, desto renare vatten har du.

  Gör rätt från början med det nya vattnet – se vår video om nytt spabad och byte av vatten.

  OBS! Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen ska vara stängd (luftskruvarna på överkanten av spabadet).

  Så här underhåller och rengör du filtersystemet:

  1. Se till att filterpumpen går så många timmar som belastningen på spabadet kräver.
   OBS! Vanligt är värdet fabriksinställt, och räcker kanske inte för att hålla vattnet rent. Kontakta den som levererat spabadet för information om hur filtercykeln kan ändras.
  2. Ett smutsigt patronfilter fungerar inte. Se alltid till att ha två filter. Då har du alltid ett filter som fungerar och kan användas, när det andra filtret håller på att rengöras.
  3. Patronfiltret ska rengöras varje månad eller oftare, beroende på belastning och användning av ditt spabad. Vi rekommenderar att du använder SpaCare Filter Cleaner.
  4. Den smutsiga filterpatronen tas ut ur filterhuset och spolas ren från all synlig smuts mellan lamellerna med rent vatten. Placera sedan patronen i en plasthink eller ett ”rengöringsrör”. Tillsätt 1 deciliter SpaCare Filter Cleaner och rent vatten, så att patronen täcks helt. Låt patronen ligga så i minst 12 timmar. Tag sedan upp patronen och skölj den noga med rent vatten. Nu är filtret åter klart att använda.