All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 4 - Mitt vatten är grått eller grumligt

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 4 - Mitt vatten är grått eller grumligt

  Det finns normalt tre orsaker till att vattnet i spabadet blir grått eller grumligt:

  1. Otillräcklig filtrering
  2.  För högt pH-värde eller alkalinitet – att vattnet inte är i balans
  3. För mycket organiskt material från de som badar – det vill säga felaktig oxidation

  1. Otillräcklig filtrering:
  – Rengör patronfiltret med SpaCare Filter Cleaner – gärna var eller varannan vecka om vattnet är grumligt. Om patronfiltret är smutsigt kan det inte filtrera vattnet tillräckligt, och då kan det snabbt uppstå problem med grått eller grumligt vatten.

  – När filtret är rent, kan även de minsta partiklarna i vattnet avlägsnas genom att man tillsätter SpaCare Bright & Clear – tillsätt dock aldrig mer än 10 ml per 1.000 – 1.500 liter vatten.

  – Det är viktigt att spabadets filtercykel är korrekt inställd! Blir vattnet grumligt eller grått ska filterpumpen vara igång flera timmar per dygn.

  2. För högt pH-värde eller alkalinitet – vattnet är inte i balans:
  – För att upptäcka om något är fel med pH-värdet eller alkaliniteten i spabadsvattnet måste du mäta dig fram. Mät alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststickor.

  – Justera alkaliniteten så den når ett värde på 80–120 mg/l. Är alkaliniteten för låg används SpaCare Alka Up, och är den för hög används SpaCare Alka Down. Du kan med fördel använda spabadsräknaren.

  – När du justerat alkaliniteten mäts pH-värdet med en digital SmartTest eller tablettestare. Skapa balans i vattnet genom att säkerställa att pH-värdet når ett värde på 7,0–7,4 med antingen SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

  Alkaliniteten visar mängden upplösta alkaliska salter i vattnet, t.ex. karbonater, bikarbonater och hydroxider. Alkaliniteten är vattnets pH-buffert – dvs. ju större buffert, desto större är vattnets motstånd mot ändringar av pH-värdet.

  Se eventuellt Handledning 3.

  3. För mycket organiskt material från de som badar – felaktig oxidation:
  Organiskt material från de som badar och från hudvårdsprodukter och liknande kommer att göra vattnet grått och grumligt, om inte ämnena kemiskt ”bränns bort” från vattnet.

  1. Tillsätt tre SpaCare SunWac 12-tabletter (gäller för spabad med 1.000 – 1.500 liter vatten). Som alternativ kan du använda SpaCare Minichlor (15 ml per 1.000 liter vatten).

  2. Om du inte vill använda klor, kan du istället tillsätta två mått (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1.000 liter vatten och låta pumparna vara igång i 20–30 minuter.

  Om inget av de tre förslagen löser ditt problem, så ska vattnet bytas. Rengör först de dolda rörledningarna med SpaCare Biofilm Cleaner, och byt sedan vattnet.

  Gör rätt från början med det nya vattnet. Se vår video om nytt spabad och byte av vatten.