All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 3 - Jag kan inte ändra mitt pH-värde

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 3 - Jag kan inte ändra mitt pH-värde

  Kanske känner du till problemet: Du mäter ett pH-värde på över 7,6. Du tillsätter SpaCare pH-Down och nästa morgon mäter du fortfarande ett för högt pH-värde. Samtidigt är kanske ditt vatten en aning grumligt?

  Det beror troligen på att badvattnets alkalinitet inte har ställts in rätt.

  Se vår video om start av ett nytt spabad.

  Alkaliniteten är vattnets pH-buffert – dvs. ju större buffert, desto större är vattnets motstånd mot ändringar av pH-värdet.

  För hög alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) betyder att du inte kan ändra pH-värdet. Tillsätter du SpaCare pH-Down, ”skjuts” pH-värdet tillbaka igen.

  Alkaliteten kan sänkas med SpaCare Alka-Down.

  För låg alkalinitet (<60 mg/l CaCO3) betyder, att pH-värdet inte går att kontrollera och pH-värdet varierar kraftigt. Samtidigt kan för låg alkalinitet orsaka korrosion (rostbildning) på ditt spabad. Alkaliteten kan höjas med SpaCare Alka-Up.

  Använd gärna spabadsräknaren, så får du veta precis hur mycket du ska tillsätta av antingen SpaCare Alka-Down eller SpaCare Alka-Up.

  OBS! Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen (luftskruvarna på överkanten av spabadet) ska vara stängda.

  Så justeras alkaliniteten:

  1. Mät alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststickor. 
  2. Justera alkaliniteten till 80–120 mg/l. Använd spabadsräknaren för att mäta korrekt mängd.
  3. Ska alkaliniteten sänkas, är det viktigt att pumpen är avstängd så att vattnet är helt stilla innan SpaCare Alka-Down tillsätts.
  4. Vänta 3–4 timmar och kontrollmät alkaliniteten igen.
  5. Mät pH-värdet med en digital SmartTest eller tablettestare (mät inte pH-värdet med stickor, det är inte tillräckligt exakt). Justera sedan pH-värdet till 7,0–7,4 med antingen SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.