All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handledning 12 - Alkaliniteten minskar och pH-värdet ökar – varför?

  -torsdag, 14 oktober 2021 (Christian)

  Handledning 12 - Alkaliniteten minskar och pH-värdet ökar – varför?

  Upplever du att alkaliniteten minskar och pH-värdet stiger efter ett bad i ditt spa?

  När man badar mycket och länge – till exempel 3 x 30 minuter i veckan med 5-6 personer i spabadet, då kan man genom mätningar av badvattnet uppleva att alkaliniteten minskar och pH -värdet ökar.

  Detta beror vanligtvis på två orsaker:

  1. Organiskt material gör att pH-värdet i vattnet stiger – därför är det viktigt att duscha och tvätta sig ordentligt innan man badar!

  2. Vattnets hastighet ökar dramatiskt när det pumpas ut genom munstyckena. Detta gör att koldioxid (CO₂) försvinner ur vattnet och därmed ökar pH-värdet men alkaliniteten minskar!

  Så om du badar mycket och länge, måste du oftare kontrollera och justera pH-värdet nedåt (SpaCare pH Up) och alkaliniteten uppåt (SpaCare Alka Down).

  Vatten är komplicerat
  Kom ihåg att när du tillsätter produkter i spabadet måste cirkulationspumpen (massagepumpen) vara påslagen men luftintaget (luftskruvar på spabadets övre kant) skall vara avstängd.