Documentation
Back to website >

Att mäta spafiltret

Mät ditt spafilter

 

Att mäta spafiltrets ytterdiameter

Mät så exakt som möjligt, ytterdiametern av filtrets plast topp eller botten. Mät från den yttersta kanten. 
Om du söker ett ersättningsfilter och inte hittar exakt rätt mått brukar det gå bra även om diametern skiljer sig något. 

Att mäta spafiltrets längd

 Mät spafiltrets totala längd, från ytterkanterna av filtrets topp till botten men inte eventuella tillägg som t ex handtag.

Att mäta spafiltrets hål (om det finns)

Mät diametern på spafiltrets hål.  En väldigt vanlig håldiameter är 54mm.

Att bestämma typ av gänga (om det finns)

Se artikel nedan "Att mäta spafiltrets gänga".