Specifikationer
Filtrera efter typ av desinfektionAktivt syre (granulat)
Filtrera efter typ av desinfektionKlorfritt
Farligt godsLQ